Runestenen på kirkegården er det ældste skriftlige vidnesbyrd om kristendommens komme til Lolland. Stenen sad på et vist tidspunkt i kirkegårdsmuren med korset vendt mod kirken, hvor den blev registreret af oldforskeren Ole Worm i 1627 på Chr. d. 4. tid.

Senere lå den som del af fundament i våbenhuset ved sydgavlen.
Da dette blev revet ned i 1856, blev den anbragt på kirkegården.

 

Kontaktoplysninger