Foredrag

Morten Hemmingsen fra Badehotellet

 

Morten fra tv-serien 'Badehotellet'

tirsdag den 25. april kl. 19.00 - AFLYST

i Dannemare Forsamlingshus, Bygaden 53, 4983 Dannemare

Aflysningen skyldtes, at Morten skulle vikariere for en syg kollega på Århus Teater. Foredraget bliver holdt på et senere tidspunkt, som vil fremgå på hjemmesiden, når det kendes.

Entre kr. 125,00

Morten Hemmingsen kommer med et spændende og musikalsk foredrag fra den succesfulde tv-serie 'Badehotellet.'

I foredraget fortæller Morten om, hvordan serien bliver til. Både med anekdoter fra optagelserne, og om karakteren Morten, der går fra husmandssøn over skibsreder til aktiv frihedskæmper. Undervejs synger Morten nogle af seriens - og tidens - sange, og vi tager en fælles snak om serien og dens budskaber.

Aftenen er et fællesarrangement med Kulturroen og Landsbylauget i Dannemare.

 

 

Tidligere foredrag:

Maj 2023 i Vestenskov Sognegård

Studieaften om gudstjenesten - hvorfor er gudstjenesten, som den er?

O​fte bliver der spurgt om, hvorfor gudstjenesten er så kedelig eller højtidelig? Og hvad meningen er med alt det, der foregår? Hvornår skal man rejse sig? Og sætte sig? Hvorfor går nogle til alters?

Det forsøgte sognepræsterne Kasper Michael Høyer og Henrik Gade Jensen at besvare.

For alt, hvad der sker til en gudstjeneste, er fuldt af mening, intet er tilfældigt, hvert ord der siges og hver bevægelse af præsten har en tusindårig tradition bag sig. Når man forstår det, bliver gudstjenesten meningsfuld og nærværende. Gudstjeneste er et ekstremt symbolladet fællesskab.

 

Marts 2023 i Gloslunde Kirke

Nasar Khader om Kristendom og Islam

'Naser Khader er ramt af metaltræthed over Islam og det muslimske budskab, og har de seneste år fået mere og mere sympati for det budskab, Jesus kom med om tilgivelse, næstekærlighed og forsoning. Allah lover straf, hvis ikke du adlyder. Den kristne gud elsker dig uanset hvad du gør. Kristendom er bedst...' 

 

Februar 2023 i Tillitze Kirke

Runestenen og dens lange historie

Foredragsholder:  Arkæolog Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster

Anna-Elisabeth Jensen har - i en bog udgivet i november 2022 på baggrund af et større forskningsprojekt - sammenfattet historien om forholdet mellem danskerne og de slaviske vendere omkring Østersøen for næsten 1.000 år siden.

Foredraget i Tillitze Kirke, om Tillitze-runestenen og den dramatiske lollandske historie fra den tidlige middelalder og op til nu, blev en helt forrygende succes.

Arkæolog Anna-Lisbeth Jensen fortalte med stor indsigt de godt 100 fremmødte i kirken om såvel runestenen selv, som det grænseområde Lolland var i forhold til folkeslagene omkring Østersøen - præget som det var af pirateri og opblussende krige.

Og vidste du, at stednavnet Kramnitze måske slet ikke stammer fra den vendiske indflydelse, som mange af de andre -nitze stednavne gør - men måske fra det danske Kramnæs?

Tillitze har dog sit slaviske stednavn.

Der var mange af byens beboere til stede denne aften i kirken, ligesom der kom gæster langvejs fra - én endda fra Nordjylland.

 

Oktober 2022  i Gloslunde Kirke

Bogrelease for romanen - 'Og stormfloden kom'

Bogreception med oplæsning og bogsignering af ny historisk roman af forfatteren Sven Halse om stormfloden i 1872, som udkom 1. oktober 2022. En barsk og bevægende roman om årene der gik forud for katastrofen for 150 år siden.

Ca. 25 mødte op til præsentation af romanen med efterfølgende traktement i konfirmandstuen og besøg i Stormflodsmuseet i Præstegården.

 

September 2022 i Gloslunde Kirke 

'Kristendommen ifølge Nasar Khader'

Folketingspolitiker, forfatter og debattør Naser Khader fortalte om sit syn på  kristendommen. Khader har studeret både islam og kristendom og skrevet en lang række bøger om religionernes forskellighed og praksis. Han betegner sig selv som kulturmuslim. Khader er kendt for sit opgør med islamisme og radikal islam, og det har også haft mange personlige konsekvenser. Naser Khader er i 25 år blevet beskyttet af livvagter fra PET døgnet rundt.

 

2020/2021

Fortællende foredragsserie Europas vigtigste ideer fra Antikken til i dag i Gloslunde Præstegård med sognepræst Henrik Gade Jensen. 

I en række levende foredrag fortalte Henrik Gade Jensen om Europas kulturhistorie og den vigtigste filosofi, teologi, kunst og litteratur, som har påvirket os op til i dag og op gennem historien. Det drejede sig mest om guds- og verdensforestillingen, som så viste sig i kunsten og politikken. Det var svært og tungt stof, for historien er dyb og kompliceret og giver flere spørgsmål end svar. Men det blev i fortællende og forståelig form, hvor alle kunne være med uden særlige forudsætninger.

De 8 foredrag var:

1) De 3 epoker: Oldtiden, middelalderen og moderne tid.

2) Antikkens verden - Platon og Aristoteles.

3) Kristendommen og dens møde med græsk kultur.

4) Kirkefaderen Augustin og Roms fald.

5) Middelalderen.

6) Reformationen.

7) Naturvidenskab og oplysning.

8) Det moderne samfund.

Foredragene var inspireret af og også svar på den tidligere pave Benedikt XVIs forståelse af kristendommens placering i Europa.

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk