Våbenhuset

Det nuværende våbenhus i vest-enden blev genopført i 1955
efter tegning af arkitekt Tormod Jacobsen. Det erstattede et
andet, som var opført i 1856.

 

Før dette havde våbenhuset været placeret på sydsiden ved den gamle mandsdør.    

Ved nedrivningen af dette, fandt man i 1856 Tillitze-stenen på ny.

Tidligere eksisterede en klokkestabel, som blev nedrevet ved samme lejlighed og klokkerne placeret på kirkens loft. Glamhullerne ses i gavlen over våbenhuset.      

   

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk