Aktuelt

Hjælpepræst til Henrik Gade Jensen

Fra 1. oktober 2021 og året ud har tidligere sognepræst Birgitte Flensburg takket ja til et vikariat i Rudbjerg Pastorat.

 

Nu genoptager vi traditionen med sangaftner

onsdag den 29. september kl. 19.00 i Kappel Kirke

Vi har altid haft sangaftner i pastoratet, og de har altid været populære, men corona-pandemien satte en midlertidig stopper for dem - så vi fortsætter blot, hvor vi slap.

 

Fællesspisning i Vestenskov Sognegård

torsdag den 30. september kl. 11.30

Vi starter med andagt kl. 11.30. Derefter serveres en god middag med øl/vand/vin til, og også dessert. Efterfølgende er der bankospil. Til sidst er der kaffe/te med kage.

 

Trinitatis-tiden

Perioden fra pinsen til 1. søndag i advent kaldes for trinitatis-tiden, hvor vi hver søndag i kirken hører om Jesus mange lignelser og gerninger.

18. søndag efter trinitatis - søndag den 3. oktober

Det største bud i loven​

Jesus blev tit sat på prøve af det religiøse politi i samtiden, farisæere og skriftkloge, som, hvis de kunne fange ham i et forkert svar, kunne anklage ham for vranglære og blasfemi. En dag blev han spurgt om, hvad der er det vigtigste bud i loven. Jesus svarede først korrekt: At elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Men så tilføjede han som lige så vigtigt, at du skal elske din næste som dig selv. Altså kærlighed til Gud og til næsten er lige vigtige. Eller som moderne teologer ville sige: Vores Gudsforhold bestemmes af vores forhold til medmenneskene. Man kan ikke elske Gud og ignorere sin nabo.

 

Næste gudstjenester

18. søndag efter trinitatis

søndag den 3. oktober kl. 09.30 i Dannemare Kirke

og

søndag den 3. oktober kl. 11.00 i Arninge Kirke

v/Henrik Gade Jensen

Se kommende gudstjenester her.

 

Seneste gudstjenester

17. søndag efter trinitatis

blev afholdt søndag den 26. september i hhv. Vestenskov Kirke og Dannemare Kirke (konfirmation) 

v/Henrik Gade Jensen

Prædiken kan læses her sammen med øvrige prædikener fra 2021.

 

Er kor-sang noget for dig?

Så er Ulla Schwartz igen startet op med sine 2 kor, som har ligget stille alt for længe grundet coronavirussen. Der er 2 gode muligheder:

Spirekoret - for alle sangglade børn fra 3. og 4. klasse 

Kirkekoret - for alle sangglade børn og unge fra 5. klasse og opefter.

 

Julehjælp 2021 fra Rudbjerg Menighedspleje

kan søges frem til 21. november 2021 på ansøgningsskema.

 

Lynnedslag i Tillitze Kirke

Vi går for tiden og venter på tilladelse til etablering af nyt varmeanlæg i kirken som erstatning for det gamle oliefyr, som ikke kunne længere.

Midt i denne ventetid indtræffer så den næste udfordring, idet lynet natten mellem 6. og 7. august slog ned i kirken med voldsomme skader til følge. Lynet har gjort stor skade på tag, kirkemur og el-installationer, ligesom der er betydelige fugtskader. Dog skal vi nok alligevel være glade for det voldsomme regnvejr, der fulgte med tordenvejret, idet det formentlig var skyld i, at hele kirken ikke nedbrændte.

Skadesservice har hele lørdagen arbejdet ved kirken for at få dækket af, så skaderne begrænses, ligesom elektriker har været forbi for at foretage det fornødne omkring el-systemet.

Den store opgave bliver nu at få kirken ’genetableret’, og vi håber, det kan ske inden for en overskuelig tidshorisont - og forhåbentlig med et nyt varmeanlæg.

Heldigvis var der ingen, der kom til skade ved lynnedslaget, og indtil videre er der spærret af omkring kirken, så der ikke sker ulykker med løse tagsten og lignende.

 

Nyt kirkeblad

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk