Varmesituationen i Tillitze Kirke

Det gamle oliefyr

 

Den eksisterende varmeforsyning (oliefyr) brød sammen i december 2019

Det tidligere menighedsråd i Gloslunde, som var hæmmet af, at flere medlemmer var trådt ud, drøftede forskellige muligheder gennem et års tid uden at komme frem til en løsning.

 

Arkitektfirma påtager sig opgaven i december 2020

I 2020 var der menighedsrådsvalg, og det nye menighedsråd i Gloslunde tiltrådte 29. november 2020. En af de første opgaver, det blev besluttet skulle løses, var varmesituationen i kirken.

Gloslunde Menighedsråd kontaktede derfor Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, Vordingborg, som havde erfaring med varmeanlæg fra andre kirker, og Arp & Nielsen påtog sig opgaven.

Det skulle dog snart vise sig, at man som menighedsråd skal have meget stor tålmodighed, når projekter som dette skal gennemføres. Der er meget at tage hensyn til, og mange instanser der skal høres, før et sådant projekt kan føres ud i livet.

Arp & Nielsen henvendte sig til Kamp Kirkevarme ApS for beregning af kapacitetsbehov samt udfærdigelse af den varmetekniske projektbeskrivelse.

 

Myndighedsmateriale færdigt i maj 2021

Gloslunde Menighedsråd modtager myndighedsmateriale fra Arp & Nielsen og godkender det på menighedsrådsmøde 25. maj 2021. Materialet viser, at prisen for udskiftningen af varmeanlægget til et anlæg med strålevarmepaneler under bænkene, suppleret med de nødvendige radiatorer på vægge og i kor løber op i et beløb, så der må ansøges om finansiering i Provstiet.

 

Provstiet godkender i juni 2022, at der ansøges om lån i Stiftsmidlerne

Provstiet godkender på møde den 8. juni 2021, at Gloslunde Menighedsråd søger om lån i Stiftsmidlerne til udskiftning af varmeanlægget, hvorefter menighedsrådet indsender projektet til Stiftets videre behandling.

Denne behandling varer ca. 3 måneder, da Stiftet bl.a. indhenter udtalelser fra relevante konsulenter som Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør samt Varme-, energi- og klimakonsulent. Herefter træffer Stiftet en afgørelse over, hvorvidt projektet kan iværksættes.

 

Besked fra Stiftet om godkendelse af projektet 14. september 2021

Medio september 2021 får Gloslunde Menighedsråd besked om, at Stiftet har godkendt projektet samt bevilget det nødvendige lån.

 

Udbudsmateriale sendt 16. november 2021

Arp & Nielsen har den 16. november 2021 sendt udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud fra håndværkerne. Håndværkerne har frist til den 8. december 2021 med aflevering af tilbud.

Herefter forventes arbejdet med installering af det nye varmeanlæg påbegyndt primo januar 2022 og afsluttet primo marts 2022, hvis der ikke opstår noget uforudset.

 

Arbejdet med installering af nyt varmeanlæg påbegyndt januar 2022

Efter gennemgang af udbudsmateriale er valget af håndværkere afklaret. Grundet leveringstid på el-komponenter til el-tavle er opstart forsinket en smule i forhold til den oprindelige plan.

I uge 3 blev det historiske inventar afdækket, hvorefter arbejdet gik i gang mandag den 24. januar 2022.

Varmeanlægget planlagt til at være installeret inden påske i uge 15 / 2022. Det holder dog ikke, da der på byggemøde 30. marts 2022 blev meldt om restordre på nogle effektreguleringsrelæer, ligesom SEAS-NVE ikke kan oplyse, hvornår de kan levere de 125 Amp, der er behov for.

 

Varmeanlæg færdigmeldt 18. maj 2022 - næsten!

Den 18. maj 2022 blev der afholdt aflevering af de udførte arbejder i kirken og over kirkegården til kapellet.

Herefter mangler stadig den nye stikledning på 125 Amp fra vej/skab til kapel. De 125 Amp er nødvendig for at varmeanlægget kan sættes i drift, men det er desværre stadig ikke muligt at få en tilbagemelding fra SEAS NVE omkring levering, hvilket selvfølgelig er dybt frustrerende og svært at forstå.

 

29. juni 2022 meddeler SEAS NVE ...

... at de vil levere transformerskab den 1. august 2022.

Det betyder, at elektriker efterfølgende - primo august - kan færdiggøre tilslutningen, hvorefter varmeanlægget er fuldt installeret og kan tages i brug.

 

Medio september 2022 - Varmeanlæg færdigmeldes


Seas Nve leverede ikke - som ellers lovet - transformerskab den 1. august 2022. I stedet udsatte de leveringen til 8. september 2022, hvor el blev tilsluttet kirken, så der nu er de til varmeanlægget nødvendige 125 Amp.
Efterfølgende færdiggør elektriker installationen, så varmeanlægget er fuldt installeret og funktionsklart i løbet af september måned 2022.
Kirkens ibrugtagning hænger dog delvist sammen med sagen om lynnedslaget i kirken natten mellem 6. og 7. august 2021.

 

Opdatering af denne sag afsluttes hermed. I stedet henvises til sagen om lynnedslaget.

 

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk