Ulla Schwartz - 40 års jubilæum 1. maj 2022

Ulla Schwartz med medalje - Lucia-gudstjeneste - Tillitze Kirke dec. 2022

 

I 4 årtier har kirkegængerne i Gloslunde og Græshave kirker kunnet glæde sig over musikken til gudstjenesterne. For så længe har Ulla Schwartz spillet på orglerne i kirkerne. Senere kom Dannemare og Tillitze kirker med, så det er halvanden generation der er blevet døbt, konfirmeret, gift eller begravet til tonerne fra Ulla på orglet.

Desuden har Ulla Schwartz i det meste af tiden stået for to kirkekor, for spirer og for unge, som ved de kirkelige højtider har været med til at festliggøre gudstjenesterne.

Ulla Schwartz har også sit 'eget' kor, Højrebykoret, som også tit giver koncert på Lolland, bl.a. medvirker koret til befrielsesgudstjenesten den 4. maj i Arninge Kirke.

 

Reception 1. maj 2022 

Efter gudstjenesten i Gloslunde Kirke, hvor alle pladser i dagens anledning næsten var fyldt op, havde Gloslunde Menighedsråd inviteret til reception i konfirmandstuen i Gloslunde Præstegård. Også her var rigtig mange mennesker mødt op - så mange at de tilstødende lokaler måtte tages i brug.

Til receptionen blev Ulla Schwartz orienteret om, at hun er  tildelt Dronningens Fortjenstmedalje, som dog ikke var modtaget på receptionsdagen.

 

Dronningens Fortjenstmedalje overrakt 11. december 2022

I forbindelse med Lucia-gudstjenesten i Tillitze Kirke den 11. december, hvor der traditionelt var mødt mange op, fik Ulla Schwartz overrakt Dronningens Fortjenstmedaljen for 40 års tjeneste af sognepræst Henrik Gade Jensen, som for ikke længe siden har fået den tilsendt fra Amalienborg.

Præsten takkede Ulla Schwartz for nu over 40 års virke som en fremragende organist i Dannemare- Gloslunde- Græshave- og Tillitze kirker og for endnu en strålende Lucia-gudstjeneste.

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk