Årsberetning Gloslunde Menighedsråd 2022

Del af stillads ved Tillitze Kirke

 

Hvor det sidste år dog er gået hurtigt! Jeg synes ikke, det er så længe siden, jeg skrev årsberetningen for 2021. Jeg er meget taknemmelig for det gode samarbejde med hele menighedsrådet, graverteamet, vores præst Henrik Gade Jensen, provstiet samt stiftet. En stor tak til jer alle! Under Henrik Gade Jensens orlov i september, oktober og november passede Mikkel Flor embedet som sognepræst. Vi var meget glade for hans gode samarbejde og siger en stor tak til ham med ønsket om alt godt i fremtiden. Ligeledes en stor tak til Beth Marie Hagemann Larsen, der hjælper med gudstjenesterne, når vores præst har fri.

Nu har Tillitze Kirke endelig fået et nyt tag efter lynnedslaget i 2020. Det har været et kæmpestort projekt, der har taget meget længere tid end forventet. Vi har fået et mediefirma til at lave en lille film desangående, og vi glæder os til, den bliver færdig redigeret, hvorefter den vil blive lagt op på vores hjemmeside, så alle kan se den. 

Det nye varmeanlæg i Tillitze Kirke er også installeret og fungerer. Vi havde Lucia-gudstjeneste i kirken i december, og jeg tror, at jeg kan sige på alles vegne, hvor dejligt det var at have en gudstjeneste i Tillitze Kirke igen.

Efter plantningen af 40 japanske kirsebærtræer på Græshave Kirkegård venter vi spændt på til foråret og de smukke lyserøde blomster. Vi havde en fantastik orgelkoncert med Flemming Dreisig i juni måned, for at fejre Græshave Kirkes smukke og unikke orgel med ca. 60 gæster.

I Gloslunde Kirke havde vi i september et foredrag med Naser Khader om kristendommen. Alle der deltog var vildt begejstrede og på basis af stor efterspørgsel kommer han tilbage igen i marts 2023, hvor han holder endnu et foredrag.

Der har været en reduktion af graverteamet. Morten Steen har fået et nyt job. Vi ønsker ham held og lykke for fremtiden samtidig med en kæmpe tak for hans indsats som graver mm. Han vil blive savnet! Fremadrettet består graver teamet af Morten Carlsen og Morten Damsbo. En ansøgning som graver vil blive slået op i det nye år.

Frank Jørgensen har fratrådt menighedsrådet. Vi siger en stor tak til ham, for al det arbejde han udførte og et ønske om alt godt i fremtiden.

Til orientering har vi nu en repræsentant i Stiftsrådet.

Året huskes også for vores organist Ulla Schwartz’ jubilæum. I fyrre år har hun spillet i vore kirker og også det store arbejde med Spirekor og Kirkekor er til stor glæde for sognene og er med til at løfte det kirkelige. Dejligt var det at få lov til at give hende fortjenstmedaljen på brystet til Lucia-gudstjenesten.

Vores tidligere formand Finn Olsen afgik pludselig ved døden efter et kort sygeleje i slutningen af året. Mange tanker er gået til hans hustru Annelise og hele hans familie. Han er blevet begravet på Dannemare Kirkegård.

Til slut vil jeg sige endnu meget stor tak til alle ansatte og frivillige for deres samarbejde og ekstra indsats i 2022. Heldigvis kan vi se fremad til lysere tider efter alle coronarestriktioner er blevet ophævet, og vi er tilbage til normale tilstande igen.

Godt Nytår.

Anne Hopkins
Menighedsrådsformand Gloslunde

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk