Rudbjerg Pastorat fra 1. september 2020


Seneste valg til menighedsråd i Danmark var i 2020.

Vi bliver færre mennesker i sognene, og derfor sker der også sammenlægninger med præsterne.

Således blev sognepræst Henrik Gade Jensen 1. september 2020 kirkebogsførende sognepræst for Kappel-Langø, Vestenskov-Arninge og Gloslunde pastorater. Hidtil havde han kun haft Gloslunde pastorat, men jo også ofte betjent de 2 andre pastorater. 

Det betød så også, at vi blev ét pastorat. For pastor betyder præst, og følger hinanden.

Så den gamle enhed Rudbjerg - som indtil 2007 var en kommune - blev nu genskabt som kirkelig enhed. Rudbjerg pastorat består af 8 sogne: Arninge, Kappel, Langø,  Vestenskov, Dannemare, Gloslunde, Græshave og Tillitze sogne. Vi har allerede i flere år benyttet det gamle kommunale loge på vores kirkeblad, som i forvejen hedder Rudbjerg Kirkeblad.

Der er fortsat 2 menighedsråd, og pastoratsammenlægningen betød ikke, at sogne eller menigheder blev lagt sammen. Det betød kun, at der er en fælles præst til at betjene alle sogne.

Det nye pastorat blev normeret til 1 1/2 præstestilling. I begyndelsen blev halvtidshjælpepræsten Nicolai Røge, nybagt cand.theol. og ph.d.-studerende i teologi ved Københavns Universitet. Men fra 1. maj 2021 valgte Nicolai at blive fuldtidspræst på Fyn i Vissenbjerg sogn. Derefter har den 'halve' præst været varetaget af vikarer, i efteråret 2021 af pastor emerita Birgitte Flensburg, og så fra 2022 foreløbig i et samarbejde med sognepræst i Birket-Femø Beth Marie Larsen Hagemann og sognepræst i Vesterborg og Landet-Ryde Kasper Høyer.

Hvad den endelige løsning bliver i Rudbjerg Pastorat er ikke afklaret.

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk